Gas

Butlletí de gas de Barcelona

Viure en una casa o tenir una habitació que tingui un sistema de calefacció o cuina s'encarrega de saber què és i que representa un certificat de gas, ja que aquesta Newsletter és necessària per a alguns tràmits relacionats amb la contractació i manteniment del servei d'aquest combustible. Aquest document està formulat i emès per la Generalitat de Catalunya encarregat dels temes relacionats amb l'energia i l'ús de combustibles. Bàsicament, el butlletí de gas és un informe que certifica que la normativa vigent i l'estat de l'habitatge o instal·lació de gas local compleixen els requisits de seguretat i ús establerts en la normativa reguladora dels sistemes de calefacció i gas (RITE).

Butlletí de gas

Perquè aquest document és d'un caràcter jurídic innegable, només pot ser preparat per un instal·lador qualificat que tingui l'autorització necessària per emetre aquest butlletí, per tant, els butlletins de gas produïts per personal inexpert i no qualificat no són legalment i útils.

Certificat gas Barcelona

Atès que un professional està obligat a obtenir un certificat de gas, li recomanem que contacti amb la nostra empresa per preparar i emetre la newsletter en la forma més ràpida, legal i autoritzada d'aquest document. És important que el client sàpiga que hi ha diversos models de certificats de gas, per a això els nostres operadors estan capacitats per assessorar sobre el tipus de newsletter adequat a les seves necessitats.

Entre els diferents models de butlletí de gas esmentats anteriorment, cal destacar que cal realitzar una nova instal·lació de gas, però, en substituir la instal·lació es requereix un certificat de revisió. D'altra banda, l'empresa de subministrament de gas requereix el certificat de revisió periòdica per valorar si aquest habitatge és elegible per continuar prestant servei de combustible.

Butlletí de gas

Finalment, quan la caldera o les instal·lacions de gas tenen un desglossament en el sistema, l'anomalia ha de ser reparat i també s'ha de demanar un professional qualificat per al butlletí de gas per certificar la correcció i reparació duta a terme.

Saunier Barcelona caldera

Abrir chat